Biuletyn Informacji Publicznej

 


Plan można wyszukać za pośrednictwem mapy z pokryciem planami (po najechaniu kursorem na numer obszaru objętego planem lub uchwałą o przystąpieniu wyświetli się numer uchwały Rady Miejskiej oraz data podjęcia tej uchwały).

Ponadto, w tabeli zestawiono plany obowiązujące i w toku. Dla planów w toku podano stan zaawansowania prac.

 

Wykazy planów zagospodarowania przestrzennego: