Studium - dokument uchwalony
5 kwietnia 2018
Informujemy, że dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi został przyjęty Uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.
więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu
12 czerwca 2018
W dniach od 25 czerwca do 23 lipca 2018 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Kędry, Czcibora i Rojnej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi.
więcej
Przystąpienie do sporządzenia planu
15 maja 2018
Miejska Pracownia Urbanistyczna zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Lodzi uchwały Nr LXIX/1783/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Wierzbowej ...
więcej
Konsultacje dotyczące projektu planu Olechowska-Tomaszowska (189)
19 kwietnia 2018
Informujemy o rozpoczęciu konsultacji dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położnej w rejonie alei Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic: Tomaszowskiej, Olechowskiej i Transmisyjnej, które będą ...
więcej
Przystąpienie do sporządzenia planu
26 marca 2018
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały Nr LXVII/1725/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: ...
więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu
14 lutego 2018
W dniach od 21 lutego do 22 marca nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Jana Kilińskiego, Juliana Tuwima i Targowej.
więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu
14 lutego 2018
W dniach od 21 lutego do 22 marca 2018 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Przędzalnianej, Juliana Tuwima i dr. Stefana Kopcińskiego.
więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu
7 lutego 2018
W dniach od 14 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bs. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej.
więcej
Program Zielone Polesie
29 grudnia 2017
Program odnowy Starego Polesia w kontekście zmian demograficznych, przygotowany przez MPU w Łodzi na potrzeby prowadzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu
28 grudnia 2017
W dniach od 9 stycznia 2018 r. do 6 lutego 2018 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rybnej, Ciesielskiej, Zgierskiej i Krótkiej.
więcej
Zobacz materiał wideo
2 lutego 2017
wykorzystujemy rozwiązania Autodesk do tworzenia planów oraz cyfrowych makiet miasta
więcej
Technologie
20 kwietnia 2016
W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej powstaje cyfrowy model Łodzi 3D. Do jego budowy wykorzystaliśmy technologie skaningu laserowego i zdjęć ukośnych...
więcej

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55
e-mail: mpu@mpu.lodz.pl
tel: 42 680 82 60

Godziny pracy
poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 08:00 do 16:00
wtorki: od 09:00 do 17:00

Mapa dojazdu
arrow Strona główna arrow Polityka prywatności