Przystąpienie do sporządzenia planu
19 lipca 2018
MPU zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały Nr LXXII/1932/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda ...
więcej
Przystąpienie do sporządzenia planu
3 lipca 2018
Miejska Pracownia Urbanistyczna zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały Nr LXXII/1939/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie rzeki Ner ...
więcej
Przystąpienie do sporządzenia planu
27 czerwca 2018
Miejska Pracownia Urbanistyczna zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Lodzi uchwały Nr LXXII/1905/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza ...
więcej
Przystąpienie do sporządzenia planu
27 czerwca 2018
Miejska Pracownia Urbanistyczna zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Lodzi uchwały Nr LXXII/1946/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: ...
więcej
Przystąpienie do sporządzenia planu
27 czerwca 2018
Miejska Pracownia Urbanistyczna zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Lodzi uchwały Nr LXXII/1913/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza ...
więcej
Przystąpienie do sporządzenia planu
27 czerwca 2018
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały Nr LXII/1911/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei ...
więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu
27 czerwca 2018
W dniach od 5 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza, Nawrot i płk. Jana Kilińskiego.
więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu
27 czerwca 2018
W dniach od 5 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Sieradzkiej, Wólczańskiej, Czerwonej, Milionowej i Stanisława ...
więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu
21 czerwca 2018
W dniach od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Wodnej, Juliana Tuwima i Przędzalnianej.
więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu
12 czerwca 2018
W dniach od 25 czerwca do 23 lipca 2018 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Kędry, Czcibora i Rojnej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi.
więcej
Konsultacje dotyczące projektu planu Olechowska-Tomaszowska (189)
19 kwietnia 2018
Informujemy o rozpoczęciu konsultacji dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położnej w rejonie alei Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic: Tomaszowskiej, Olechowskiej i Transmisyjnej, które będą ...
więcej
Studium - dokument uchwalony
5 kwietnia 2018
Informujemy, że dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi został przyjęty Uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.
więcej
Program Zielone Polesie
29 grudnia 2017
Program odnowy Starego Polesia w kontekście zmian demograficznych, przygotowany przez MPU w Łodzi na potrzeby prowadzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu
28 grudnia 2017
W dniach od 9 stycznia 2018 r. do 6 lutego 2018 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rybnej, Ciesielskiej, Zgierskiej i Krótkiej.
więcej
Zobacz materiał wideo
2 lutego 2017
wykorzystujemy rozwiązania Autodesk do tworzenia planów oraz cyfrowych makiet miasta
więcej
Technologie
20 kwietnia 2016
W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej powstaje cyfrowy model Łodzi 3D. Do jego budowy wykorzystaliśmy technologie skaningu laserowego i zdjęć ukośnych...
więcej

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55
e-mail: mpu@mpu.lodz.pl
tel: 42 680 82 60

Godziny pracy
poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 08:00 do 16:00
wtorki: od 09:00 do 17:00

Mapa dojazdu
arrow Strona główna arrow Polityka prywatności