Wersja graficzna
projekt Studium
17 lipca 2017
W dniach od 17 lipca 2017 r. do 15 września 2017 r. nastąpiło wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. Uwagi można było składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2017 r.
więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu
10 października 2017
W dniach od 17 października 2017 r. do 16 listopada 2017 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Łagiewnickiej, Modrzewiowej, Folwarcznej, Jaworowej, Leszczynowej, gen. ...
więcej
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu
26 września 2017
W dniach od 4 października 2017 r. do 2 listopada 2017 r. nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej.
więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu
15 września 2017
W dniach od 22 września 2017 r. do 20 października 2017 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, Jugosłowiańskiej, Wiączyńskiej, J. Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej - obszaru ...
więcej
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu
14 września 2017
W dniach od 21 września 2017 r. do 20 października 2017 r. nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Radwańskiej, ...
więcej
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu
7 września 2017
W dniach od 14 września 2017 r. do 13 października 2017 r. nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Juliana Tuwima, płk. Jana Kilińskiego, Nawrot i Piotrkowskiej.
więcej
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu
7 września 2017
W dniach od 14 września 2017 r. do 13 października 2017 r. nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zachodniej, Krótkiej, Berka Joselewicza, Franciszkańskiej, Ogrodowej i Północnej
więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu
31 sierpnia 2017
W dniach od 8 września 2017 r. do 10 października 2017 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Gontyny, Pawilońskiej, gen. Józefa Sowińskiego, Sasanek i Zgierskiej
więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu
4 lipca 2017
W dniach od 11 lipca do 8 sierpnia 2017 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej park pn. „Park na Janowie”, położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Juranda ze Spychowa, Maćka z Bogdańca i Oleńki Billewiczówny.
więcej
Zobacz materiał wideo
2 lutego 2017
wykorzystujemy rozwiązania Autodesk do tworzenia planów oraz cyfrowych makiet miasta
więcej
Technologie
20 kwietnia 2016
W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej powstaje cyfrowy model Łodzi 3D. Do jego budowy wykorzystaliśmy technologie skaningu laserowego i zdjęć ukośnych...
więcej

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55
e-mail: mpu@mpu.lodz.pl
tel: 42 680 82 60

Godziny pracy
poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 08:00 do 16:00
wtorki: od 09:00 do 17:00

Mapa dojazdu
arrow Strona główna arrow Polityka prywatności