Wyłożenie do publicznego wglądu


W dniach od 5 października 2018 r. do 5 listopada 2018 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi" w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
. Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne informacje - zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami.

UWARUNKOWANIA:

      1. Tekst uwarunkowań (bez zmiany) kliknij tutaj
      2. Stan istniejący - struktura funkcjonalno-przestrzenna (bez zmiany) - kliknij tutaj
      3. Środowisko przyrodnicze (bez zmiany) - kliknij tutaj
      4. Identyfikacja dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (bez zmiany) - kliknij tutaj
      5. Ocena stanu ładu przestrzennego i krajobrazu miasta (bez zmiany) - kliknij tutaj
      6. System komunikacyjny (bez zmiany) - kliknij tutaj
      7. System wodociągowo-kanalizacyjny (bez zmiany) - kliknij tutaj
      8. Ujęcia wód podziemnych (bez zmiany) - kliknij tutaj
      9. System elektroenergetyczny (bez zmiany) - kliknij tutaj
      10. System sieci gazu przewodowego (bez zmiany) - kliknij tutaj
      11. System sieci cieplnej (bez zmiany) - kliknij tutaj

KIERUNKI*:

     12. Tekst kierunków i karty ustaleń (ulega zmianie - rozdziały: 6, 2.11, 2.12, 14, schematy: 8k, 13k, 14k) kliknij tutaj
     13. Jednostki-funkcjonalno-przestrzenne (bez zmiany) - kliknij tutaj
     14. Środowisko przyrodnicze (bez zmiany) - kliknij tutaj
     15. Dziedzictwo kulturowe, zabytki oraz dobra kultury współczesnej (bez zmiany) - kliknij tutaj

     16. Przestrzenie publiczne w Strefie Wielkomiejskiej (dodana mapa) - kliknij tutaj
     17. Docelowy system transportowy: sieć drogowo-uliczna, kolejowa i transportowa (bez zmiany) - kliknij tutaj

* Wszystkie zmiany wprowadzone w projekcie zostały wyróżnione kolorem niebieskim. Powyżej wskazano części Studium, które zawierają zmiany merytortczne.

OPIS ZAKRESU ZMIAN WPROWADZONYCH W OBOWIĄZUJĄCYM STUDIUM – pobierz

FORMULARZ DO SKŁADANIA UWAG - pobierz


2018-10-05

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55
e-mail: mpu@mpu.lodz.pl
tel: 42 680 82 60

Godziny pracy
poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 08:00 do 16:00
wtorki: od 09:00 do 17:00

Mapa dojazdu
arrow Strona główna arrow Polityka prywatności