O nas


Głównymi zadaniami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej są:

  • sporządzanie projektów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi i zmian tego dokumentu
  • sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi i zmian planów obowiązujących
  • wykonywanie czynności formalno–prawnych związanych ze sporządzaniem, uzgadnianiem i uchwalaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • sporządzanie oraz pozyskiwanie opracowań specjalistycznych do sporządzanych przez Pracownię projektów Studium i planów miejscowych
  • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę przechowywanie i ewidencjonowanie planów miejscowych

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna jest jednostką budżetową Miasta Łodzi powołaną przez Radę Miejską w Łodzi w 2006r. Pracownia działa w oparciu o Statut jednostki budżetowej pn. "Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi" - podstawa prawna:

KIEROWNICTWO:

  • Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi: dr inż. arch. Robert Warsza
  • Zastępca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi ds. Koordynacji i Projektowania: mgr inż. arch. Danuta Lipińska
  • Zastępca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi ds. Projektowania: dr inż. arch. Aneta Tomczak
  • Główna Księgowa: mgr Aneta Duda

2015-10-15

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55
e-mail: mpu@mpu.lodz.pl
tel: 42 680 82 60

Godziny pracy
poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 08:00 do 16:00
wtorki: od 09:00 do 17:00

Mapa dojazdu
arrow Strona główna arrow Polityka prywatności