Technologie


 
W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej powstaje cyfrowy model Łodzi 3D. Do jego budowy wykorzystaliśmy technologie skaningu laserowego i zdjęć ukośnych. Dane zostały dostarczone przez firmę MGGP Aero, pochodzą z dwóch nalotów lotniczych, wykonanych w latach 2012/13. W ramach tych projektów pozyskaliśmy następujące dane:

Na podstawie zdjęć ukośnych opracowano cztery ortofotomapy ukośne, które zostały udostępnione, dla wszystkich mieszkańców na stronie http://foto.mpu.lodz.pl. Ponadto opracowano 50 tys. modeli budynków 3D, z wiernie odzwierciedlonymi dachami, w szczegółowości CityGML LOD2, 30 tys. krzewów oraz 190 tys. drzew, ze wskazaniem ich typu, wysokości i średnicy korony. Całość to przeszło 1TB danych w tym najwięcej przestrzeni dyskowej zajmują zdjęcia ukośne i dane LIDAR. Do zapisu modeli 3D obecnie stosujemy format CityGML - przechowuje on atrybuty obiektów i ich referencje. Modele są przygotowywane w programie Autodesk InfraWorks dla każdego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zawierają dwie cyfrowe makiety stanu istniejącego i stanu do projektowania. Stan istniejący składa się następujących warstw:

  • numerycznego modelu terenu NMT,
  • ortofotomapy,
  • mapy zasadniczej,
  • infrastruktury komunikacyjnej: ulic z ich nazwami, wiaduktów, torów tramwajowych, latarni sygnalizacji,
  • infrastruktury technicznej: przewodów wszystkich sieci, hydrantów, studzienek kanalizacji i wodociągu,
  • budynków 3D, w szczegółowości LOD2,
  • drzew pokazanych w dwóch wariantach jako chmura punktów zieleni wysokiej i trójwymiarowych modeli

Cyfrowa makieta stanu istniejącego Łodzi (Stare Miasto):

Cyfrowa makieta stanu projektowanego Łodzi (Stare Miasto):

Cyfrowe makiety 3D są o wiele łatwiejsze w odbiorze niż tradycyjne plany miejscowe przedstawione na mapie zasadniczej i w formie uchwały. Ponadto wykorzystanie tych technologii redukuje czas potrzebny na wykonanie analiz, takich jak wywiad w terenie oraz tradycyjne inwentaryzacje. Mimo, że makieta nie zastąpi ich w całości może znacznie przyspieszyć ich przebieg.

Model cyfrowej Łodzi 3D przekłada się również na zminimalizowanie kosztów związanych z  dodatkowymi wyjazdami w teren. W procesie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykorzystanie technologii 3D w znacznym stopniu ułatwia opiniowanie i konsultacje społeczne. Na cyfrowych makietach możemy pracować w czasie rzeczywistym np. podczas spotkania z ekspertami, w szybki sposób zmieniać wysokości budynków, ich gabaryty lub położenie. Równocześnie możemy dla nowo projektowanych budynków przeprowadzić analizę zacienienia i przysłaniania lub kolizji z infrastrukturą techniczną. Jednocześnie na podstawie lotniczego skaningu LIDAR z dużą dokładnością możemy określić wysokości obiektów i przeliczyć kąty nachylenia dachów budynków. Wszystkie opracowane warianty można opublikować w postaci prezentacji multimedialnych lub w formie modelu 3D, udostępnionego z poziomu przeglądarki internetowej. Wdrożenie wyżej przedstawionych technologii oraz praca na cyfrowych i fizycznych makietach 3D są obecnie niezastąpionym narzędziem dla łódzkiego planisty, mieszkańca oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za jakość naszej wspólnej przestrzeni.

Infrastruktura techniczna dla NCŁ:


2016-06-06

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55
e-mail: mpu@mpu.lodz.pl
tel: 42 680 82 60

Godziny pracy
poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 08:00 do 16:00
wtorki: od 09:00 do 17:00

Mapa dojazdu
arrow Strona główna arrow Polityka prywatności