Studium


2010.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z roku 2010

Obowiązujące

Dokumentem planistycznym obowiązującym obecnie dla całego obszaru miasta jest "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi" przyjęte uchwałą nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.

Obowiązujące "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi":

Plansze do części Uwarunkowania:

Plansze do części Kierunki:

Opracowanie ekofizjograficzne - tekst

Uzasadnienie oraz podsumowanie

Uzasadnienie wynikające z art. 42 pkt 2 oraz podsumowanie wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łodzi.


Informację wprowadził(a): Maciej Marczewski (2016-06-22)
Informację zmodyfikował(a): Wojciech Śliwiński (2017-02-14)

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55
e-mail: mpu@mpu.lodz.pl
tel: 42 680 82 60

Godziny pracy
poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 08:00 do 16:00
wtorki: od 09:00 do 17:00

Mapa dojazdu
arrow Strona główna arrow Polityka prywatności