Wyłożenie do publicznego wglądu
9 maja 2017
W dniach od 16 maja 2017 r. do 13 czerwca 2017 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego oraz terenów kolejowych.
więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu
4 kwietnia 2017
W dniach od 11 kwietnia 2017 r. do 15 maja 2017 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zachodniej, Krótkiej, Berka Joselewicza, Franciszkańskiej, Ogrodowej i ...
więcej
Przyjmowanie wniosków do planu
13 marca 2017
W terminie do dnia 5 kwietnia 2017 r. Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Unii Lubelskiej.
więcej
Przyjmowanie wniosków do planu
13 marca 2017
W terminie do dnia 5 kwietnia 2017 r. Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Srebrzyńskiej, Jarzynowej i Solec oraz alei Unii Lubelskiej
więcej
Przyjmowanie wniosków do planu
13 marca 2017
W terminie do dnia 5 kwietnia 2017 r. Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, położonej w rejonie ulic Krzemienieckiej i Konstantynowskiej oraz alei Unii ...
więcej
Przyjmowanie wniosków do planu
13 marca 2017
W terminie do dnia 5 kwietnia 2017 r. Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, położonej w rejonie ulic: Konstantynowskiej, Krakowskiej, Siewnej, ...
więcej
Ogłoszenie o naborze
10 marca 2017
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Projektant lub Starszy Projektant w Zespole Informatyki i Baz Danych MPU w Łodzi
więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu
9 marca 2017
W dniach od 16 marca 2017 r. do 13 kwietnia 2017 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Hetmańskiej i Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic Kazimierza Odnowiciela i Zakładowej
więcej
Zobacz materiał wideo
2 lutego 2017
wykorzystujemy rozwiązania Autodesk do tworzenia planów oraz cyfrowych makiet miasta
więcej
Studium - rozpatrzenie wniosków
9 czerwca 2016
Studium jest jednym z ważniejszych dokumentów strategicznych miasta. Zawiera ustalenia polityki planistycznej dla całości obszaru Łodzi...
więcej
Technologie
20 kwietnia 2016
W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej powstaje cyfrowy model Łodzi 3D. Do jego budowy wykorzystaliśmy technologie skaningu laserowego i zdjęć ukośnych...
więcej

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55
e-mail: mpu@mpu.lodz.pl
tel: 42 680 82 60

Godziny pracy
poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 08:00 do 16:00
wtorki: od 09:00 do 17:00

Mapa dojazdu
arrow Strona główna arrow Polityka prywatności