Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zobacz wyłożone do publicznego wglądu projekty mpzp dla:

  • ul. Strykowskiej, ul. Łodzianki i ul. Okólnej, do granicy Lasu Łagiewnickiego >>>>
  • ul. Łagiewnickiej, do terenu kolejowego i granicy Lasu Łagiewnickiego >>>>
  • al. Hetmańskiej, ul. Rokicińskiej i ul. Zakładowej >>>>
  • al. Unii Lubelskiej i ks. bp. Wł. Bandurskiego, ul. Krzemienieckiej, ul. Wygodnej, ul. gen. H. Dembińskiego i ul. Maratońskiej >>>>
  • ul. Struga i ul. Łąkowej >>>>

Przed przeglądaniem projektów planów prezentowanych w sekcji "Obwieszczenia o wyłożeniach" prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami znajdującymi się w zakładce Plany w sekcji Mapa